Donji grad
Donji grad

Dječja igrališta i zelene površine

Izrada projektne dokumentacije
  • Gradska četvrt: Donji grad
  • Mjesni odbor: Matko Laginja
Plan komunalnih aktivnosti
Dječja igrališta i zelene površine
Lokacija / objekt
OŠ Matko Laginja, Derenčinova strana
Vrijednost projekta
1.000,00 kn
Završetak radova
31.12.2022.