Trešnjevka - jug
Trešnjevka - jug

Asfaltiranje Marice Barić
  • Gradska četvrt: Trešnjevka - jug
  • Mjesni odbor: Jarun
Asfaltiranje ulice i parkirališta
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Ulica Marice Barić
Vrijednost projekta
979.384,00 kn
Završetak radova