Gornja Dubrava
Gornja Dubrava

Odvodnja otpadnih voda

Izgradnja javnog kanala u Ulici Pukleki
  • Gradska četvrt: Gornja Dubrava
  • Mjesni odbor: Dankovec
Izgradnja javnog kanala u Ulici Pukleki
Plan komunalnih aktivnosti
Odvodnja otpadnih voda
Lokacija / objekt
Ulica Pukleki, k.č.br. 8263 k.o. Čučerje
Vrijednost projekta
266.000,00 kn
Završetak radova