Maksimir
Maksimir

Javnoprometne površine

Izrada projektne dokumentacije za uređivanje javnoprometnih površina na području Gradske četvrti Maksimir- Rendićeva ulica 27-31
  • Gradska četvrt: Maksimir
  • Mjesni odbor: Mašićeva
Izrada projektne dokumentacije za uređivanje javnoprometnih površina na području Gradske četvrti Maksimir- Rendićeva ulica 27-31
Plan komunalnih aktivnosti
Javnoprometne površine
Lokacija / objekt
Rendićeva ulica 27-31
Vrijednost projekta
7.900,00 kn
Završetak radova