Donja Dubrava
Donja Dubrava

Javnoprometne površine

Izgradnja parkirališta
  • Gradska četvrt: Donja Dubrava
  • Mjesni odbor: Trnava
Plan komunalnih aktivnosti
Javnoprometne površine
Lokacija / objekt
Ugao Resnički put i Baošićki put dio k.č.br. 898, dio k.č.br. 857 i k.č.br. 856, sve k.o. Resnik
Vrijednost projekta
201.680,50 kn
Završetak radova
31.12.2022.