Maksimir
Maksimir

Igrališta i zelene površine

Postavljanje sjenice
  • Gradska četvrt: Maksimir
  • Mjesni odbor: Ružmarinka
Plan komunalnih aktivnosti
Igrališta i zelene površine
Lokacija / objekt
Osnovna škola A. Haramabašića, Harambašićeva 18
Vrijednost projekta
63.959,00 kn
Završetak radova
31.12.2020.