Maksimir
Maksimir

Igrališta i zelene površine

Postava oglasnih panoa
  • Gradska četvrt: Maksimir
  • Mjesni odbor: Dobri Dol
Plan komunalnih aktivnosti
Igrališta i zelene površine
Lokacija / objekt
Područje Mjesnog odbora
Vrijednost projekta
17.400,00 kn
Završetak radova
31.12.2020.