Maksimir
Maksimir

Prostori mjesne samouprave

Radovi na sanaciji spremišta i drenaže kod objekta DVD-a Bukovac
  • Gradska četvrt: Maksimir
  • Mjesni odbor: Bukovac
Plan komunalnih aktivnosti
Prostori mjesne samouprave
Lokacija / objekt
DVD Bukovac, IX. Bukovački ogranak 2
Vrijednost projekta
82.650,00 kn
Završetak radova