Novi Zagreb - istok
Novi Zagreb - istok

Dječja igrališta i zelene površine

Izrada PD za sadnju drveća i grmlja
  • Gradska četvrt: Novi Zagreb - istok
  • Mjesni odbor: Jakuševec
Plan komunalnih aktivnosti
Dječja igrališta i zelene površine
Lokacija / objekt
uz k.č.br. 2061/4 obostrano uz zgrade i neizgrađenu česticu 22/3 sve k.o. Jakuševec
Vrijednost projekta
10.000,00 kn
Završetak radova
31.12.2021.