Novi Zagreb - zapad
Novi Zagreb - zapad

Drugi javni objekti i površine

Premještaj stambenog kontejner za potrebe građana stradalih u potresu sa lokacije Jankomir 1 na lokaciju Turopoljska 21
  • Gradska četvrt: Novi Zagreb - zapad
  • Mjesni odbor: Čehi
Premještaj stambenog kontejner za potrebe građana stradalih u potresu sa lokacije Jankomir 1 na lokaciju Turopoljska 21
Plan komunalnih aktivnosti
Drugi javni objekti i površine
Lokacija / objekt
Rasadnik Zrinjevac, Jankomir 1 na lokaciju Donji Čehi, Turopoljska 21
Vrijednost projekta
2.500,00 kn
Završetak radova