Gornja Dubrava
Gornja Dubrava

Drugi javni objekti i površine

Dodatni radovi na natkrivenom dijelu terase i rad na elektroinstalacijama u objektu Nogometnog kluba Studentski grad
  • Gradska četvrt: Gornja Dubrava
  • Mjesni odbor: Studentski grad
Dodatni radovi na natkrivenom dijelu terase i rad na elektroinstalacijama u objektu Nogometnog kluba Studentski grad
Plan komunalnih aktivnosti
Drugi javni objekti i površine
Lokacija / objekt
Nogometni klub Studentski grad, Ulica Gjure Prejca 4
Vrijednost projekta
9.153,60 kn
Završetak radova
30.08.2021.