Podsljeme
Podsljeme

Asfaltiranje kolnika
  • Gradska četvrt: Podsljeme
  • Mjesni odbor: Šestine
Asfaltiranje kolnika ulice Šafranišče nakon izgradnje javnog kanala temeljem Zaključka Vijeća Mjesnog odbora Šestine (KLASA: 026-02/21-002/1135, URBROJ: 251-06-11-204-21-3 od 5. srpnja 2021.)
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Šafranišče
Vrijednost projekta
Završetak radova
26.07.2021.