Podsljeme
Podsljeme

Asfaltiranje kolnika
  • Gradska četvrt: Podsljeme
  • Mjesni odbor: Gračani
Asfaltiranje kolnika ulice Gračani od ulice Gračanski ribnjak do ulice Gračansko dolje temeljem Zaključka Vijeća Mjesnog odbora Gračani (KLASA: 026-02/21-002/310, URBROJ: 251-06-11-201-21-5 od 18. veljače 2021.)
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Gračani
Vrijednost projekta
Završetak radova
31.07.2021.