Podsljeme
Podsljeme

Asfaltiranje kolnika
  • Gradska četvrt: Podsljeme
  • Mjesni odbor: Šestine
Asfaltiranje kolnika ulice Podrebernica (gornji dio do spoja s ulicom Mlinovi) temeljem Zaključka Vijeća Mjesnog odbora Šestine (KLASA: 026-02/21-002/309, URBROJ: 251-06-11-204-21-5 od 18. veljače 2021.).
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Podrebernica
Vrijednost projekta
Završetak radova
17.07.2021.