Podsljeme
Podsljeme

Asfaltiranje kolnika
  • Gradska četvrt: Podsljeme
  • Mjesni odbor: Markuševec
Asfaltiranje kolnika ulice Fruščinje od kbr. 22 do k.č.br. 14548 k.o. Markuševec temeljem Zaključka Vijeća Mjesnog odbora Markuševec (KLASA: 026-02/21-002/312, URBROJ: 251-06-11-202-21-5 od 25. veljače 2021.).
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Fruščinje
Vrijednost projekta
Završetak radova
21.06.2021.