Podsljeme
Podsljeme

Asfaltiranje kolnika
  • Gradska četvrt: Podsljeme
  • Mjesni odbor: Markuševec
Asfaltiranje kolnika ulice Markuševečka Trnava od Ulice Vida Ročića do ulice Ročići temeljem Zaključka Vijeća Mjesnog odbora (KLASA: 026-02/21-002/312, URBROJ: 251-06-11-202-21-5 od 25. veljače 2021.).
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Markuševečka Trnava
Vrijednost projekta
Završetak radova
16.07.2021.