Gornja Dubrava
Gornja Dubrava

Asfaltiranje kolnika i zacjevljenje jaraka
  • Gradska četvrt: Gornja Dubrava
  • Mjesni odbor: Čučerje
Asfaltiranje kolnika Ulice Marije Sniježne od kbr. 73A do ulice Bokanjščica,uz zacjevljenje otvorenih jaraka na nekim dijelovima, sve temeljem Zaključka Vijeća Mjesnog odbora Čučerje (KLASA: 026-02/21-02/169, URBROJ: 251-06-11-502-21-7 od 25. siječnja 2021.).
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Ulica Marije Sniježne
Vrijednost projekta
Završetak radova
21.06.2021.