Gornja Dubrava
Gornja Dubrava

Asfaltiranje parkirališta
  • Gradska četvrt: Gornja Dubrava
  • Mjesni odbor: Studentski grad
Asfaltiranje parkirališta uz novouređeno dječje igralište u Međašnoj ulici temeljem Zaključka Vijeća Mjesnog odbora (KLASA: 026-02/20-002/1174, URBROJ: 251-06-11-514-20-4 od 25. lipnja 2020.).
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Međašna ulica
Vrijednost projekta
168.340,50 kn
Završetak radova
05.03.2021.