Gornja Dubrava
Gornja Dubrava

Asfaltiranje kolnika
  • Gradska četvrt: Gornja Dubrava
  • Mjesni odbor: Granešinski Novaki
Asfaltiranje kolnika ulice Ključarići temeljem Zaključka Vijeća Mjesnog odbora Granešinski Novaki (KLASA: 026-02/21-002/45, URBROJ:251-06-11-508-21-7 od 22. siječnja 2021.).
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Ključarići
Vrijednost projekta
259.296,95 kn
Završetak radova
25.03.2021.