Podsljeme
Podsljeme

Asfaltiranje kolnika i postava betonskih kanalica (rigola)
  • Gradska četvrt: Podsljeme
  • Mjesni odbor: Šestine
Asfaltiranje kolnika i postava betonskih kanalaica (rigola) u dijelu ulice Šušnjevec u kojem je izvedena kanalizacija, temeljem Zaključka Vijeća Mjesnog odbora Šušnjevec (KLASA: 026-02/21-002/309, URBROJ: 251-06-11-204-21-5 od 18. veljače 2021.)
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Šušnjevec
Vrijednost projekta
222.710,02 kn
Završetak radova
18.03.2021.