Maksimir
Maksimir

Asfaltiranje kolnika
  • Gradska četvrt: Maksimir
  • Mjesni odbor: Eugen Kvaternik
Asfaltiranje kolnika Ulice Ferde Livadića od Maksimirske ceste do Ulice Dragutina Rakovca temeljem Zaključka Vijeća Mjesnog odbora "Eugen Kvaternik" (KLASA: 026-02/21-002/120, URBROJ: 251-06-11-605-21-7 od 25. siječnja 2021.)
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Ulica Ferde Livadića
Vrijednost projekta
Završetak radova
26.07.2021.