Maksimir
Maksimir

Asfaltiranje kolnika
  • Gradska četvrt: Maksimir
  • Mjesni odbor: Remete
Asfaltiranje kolnika ulice Kesten brijeg temeljem Zaključka Vijeća Mjesnog odbora Remete (KLASA: 026-02/21-002/129, URBROJ: 251-06-11-610-21-6 od 25. siječnja 2021.).
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Kesten brijeg
Vrijednost projekta
Završetak radova
07.07.2021.