Donji grad
Donji grad

Prostori mjesne samouprave

Obrada zidova i stropova u objektu Područnog ureda Centar, Gradska četvrt Donji grad u Preradovićevoj ulici
  • Gradska četvrt: Donji grad
  • Mjesni odbor: Kralj Petar Svačić
Plan komunalnih aktivnosti
Prostori mjesne samouprave
Lokacija / objekt
Područni ured Centar, VGČ Donji grad
Vrijednost projekta
58.987,18 kn
Završetak radova
09.03.2021.