Maksimir
Maksimir

Drugi javni objekti i površine

Izrada troškovnika za uređivanje prostora mjesne samouprave i drugih javnih objekata - DVD Bukovac
  • Gradska četvrt: Maksimir
  • Mjesni odbor: Bukovac
Plan komunalnih aktivnosti
Drugi javni objekti i površine
Lokacija / objekt
DVD Bukovac
Vrijednost projekta
6.000,00 kn
Završetak radova