Donji grad
Donji grad

Igrališta i zelene površine

Hortikulturalno uređivanje
  • Gradska četvrt: Donji grad
  • Mjesni odbor: Pavao Šubić
Plan komunalnih aktivnosti
Igrališta i zelene površine
Lokacija / objekt
DV Vedri Dani, Makančeva 11a
Vrijednost projekta
30.651,00 kn
Završetak radova
31.12.2020.