Aktivnosti Grada Zagreba
Črnomerec

Drugi javni objekti i površine

Izrada projektne dokumentacije za uređenje objekta Osnovne škole "Nad lipom"
  • Gradska četvrt: Črnomerec
  • Mjesni odbor: Šestinski dol - Vrhovec
Izrada projektne dokumentacije za uređenje objekta Osnovne škole "Nad lipom"
Plan komunalnih aktivnosti
Drugi javni objekti i površine
Lokacija / objekt
Osnovna škola Nad lipom, Nad lipom 13/1
Vrijednost projekta
39.200,00 kn
Završetak radova