Aktivnosti Grada Zagreba
Trešnjevka - jug

asfaltiranje ulice Jarun
  • Gradska četvrt: Trešnjevka - jug
  • Mjesni odbor: Jarun
asfaltiranje ulice Jarun
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Ulica Jarun
Vrijednost projekta
Završetak radova
14.04.2021.