Aktivnosti Grada Zagreba
Donji grad

Dječja igrališta i zelene površine

Zamjena sjedalica ljuljačke i postavljanje znaka zabrane psima
  • Gradska četvrt: Donji grad
  • Mjesni odbor: Petar Krešimir IV.
Plan komunalnih aktivnosti
Dječja igrališta i zelene površine
Lokacija / objekt
Trg kralja Petra Krešimira IV, dječje igralište
Vrijednost projekta
1.871,00 kn
Završetak radova
31.12.2021.