Aktivnosti Grada Zagreba
Donji grad

Dječja igrališta i zelene površine

Postavljanje dvije sprave za djecu s posebnim potrebama
  • Gradska četvrt: Donji grad
  • Mjesni odbor: Kralj Zvonimir
Plan komunalnih aktivnosti
Dječja igrališta i zelene površine
Lokacija / objekt
Park Šubićeva 12
Vrijednost projekta
106.962,00 kn
Završetak radova
31.12.2021.