Aktivnosti Grada Zagreba
Donji grad

Dječja igrališta i zelene površine

Podrezivanje drveća i holtikulturno uređenje
  • Gradska četvrt: Donji grad
  • Mjesni odbor: Hrvatski narodni vladari
Plan komunalnih aktivnosti
Dječja igrališta i zelene površine
Lokacija / objekt
DV Vedri dani, Trg žrtava fašizma 11a
Vrijednost projekta
7.100,00 kn
Završetak radova
31.12.2021.