Aktivnosti Grada Zagreba
Donji grad

Dječja igrališta i zelene površine

Uređenje dječjeg igrališta prema projektu iz 2020.
  • Gradska četvrt: Donji grad
  • Mjesni odbor: August Šenoa
Plan komunalnih aktivnosti
Dječja igrališta i zelene površine
Lokacija / objekt
Petrinjska 59b, k.č. 7450 k.o. Centar
Vrijednost projekta
434.290,00 kn
Završetak radova
31.12.2021.