Aktivnosti Grada Zagreba
Donji grad

Dječja igrališta i zelene površine

Zamjena dotrajale sjenice i sanacija drvenih stepenica
  • Gradska četvrt: Donji grad
  • Mjesni odbor: Andrija Medulić
Plan komunalnih aktivnosti
Dječja igrališta i zelene površine
Lokacija / objekt
Park Dalmatinska 12
Vrijednost projekta
88.846,00 kn
Završetak radova
31.12.2021.