Donja Dubrava
Donja Dubrava

Javnoprometne površine i objekti

Izrada temeljnog parapeta
  • Gradska četvrt: Donja Dubrava
  • Mjesni odbor: Čulinec
Plan komunalnih aktivnosti
Javnoprometne površine i objekti
Lokacija / objekt
Produženi Resnički put
Vrijednost projekta
28.865,98 kn
Završetak radova
31.12.2020.