Donja Dubrava
Donja Dubrava

Javnoprometne površine i objekti

Uređivanje kolnika
  • Gradska četvrt: Donja Dubrava
  • Mjesni odbor: Trnava
Plan komunalnih aktivnosti
Javnoprometne površine i objekti
Lokacija / objekt
IV. Trnava, od Resničkog puta do IV. Trnava 8a
Vrijednost projekta
225.481,60 kn
Završetak radova
31.12.2020.