Donja Dubrava
Donja Dubrava

Javnoprometne površine i objekti

Obnova asfalta
  • Gradska četvrt: Donja Dubrava
  • Mjesni odbor: Resnički gaj
Plan komunalnih aktivnosti
Javnoprometne površine i objekti
Lokacija / objekt
I. Resnički gaj, od k.br. 1-11
Vrijednost projekta
655.494,28 kn
Završetak radova
31.12.2020.