Donji grad
Donji grad

Javnoprometne površine i objekti

II. faza stručnog nadzora nad održavanjem javnoprometnih površina iz Plana komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Donji grad
  • Gradska četvrt: Donji grad
II. faza stručnog nadzora nad održavanjem javnoprometnih površina iz Plana komunalnih aktivnosti Gradske četvrti Donji grad
Plan komunalnih aktivnosti
Javnoprometne površine i objekti
Lokacija / objekt
Područje Gradske četvrti Donji grad
Vrijednost projekta
3.000,00 kn
Završetak radova
06.03.2021.