Sesvete
Sesvete

Javnoprometne površine i objekti

Izrada prometnog elaborata za postavu pješačkog semafora u Soblinečkoj ulici
  • Gradska četvrt: Sesvete
  • Mjesni odbor: Soblinec
Izrada prometnog elaborata za postavu pješačkog semafora u Soblinečkoj ulici
Plan komunalnih aktivnosti
Javnoprometne površine i objekti
Lokacija / objekt
Soblinečka ulica kod k.br. 16
Vrijednost projekta
31.700,00 kn
Završetak radova
03.03.2021.