Gornji grad - Medveščak
Gornji grad - Medveščak

Prostori mjesne samouprave; Drugi javni objekti i površine

II. faza stručnog nadzora nad radovima uređivanja objekata mjesnih samouprava i drugih javnih objekata i povšrina u Gradskoj četvrti Gornji grad-Medveščak
  • Gradska četvrt: Gornji grad - Medveščak
II. faza stručnog nadzora nad radovima uređivanja objekata mjesnih samouprava i drugih javnih objekata i povšrina u Gradskoj četvrti Gornji grad-Medveščak
Plan komunalnih aktivnosti
Prostori mjesne samouprave; Drugi javni objekti i površine
Lokacija / objekt
Područje Gradske četvrti Gornji grad-Medvešačk
Vrijednost projekta
18.800,00 kn
Završetak radova
01.07.2021.