Maksimir
Maksimir

Prostori mjesne samouprave

Uređenje krovišta na objektu Mjesnog odbora Maksimir
  • Gradska četvrt: Maksimir
  • Mjesni odbor: Maksimir
Uređenje krovišta na objektu Mjesnog odbora Maksimir
Plan komunalnih aktivnosti
Prostori mjesne samouprave
Lokacija / objekt
Objekt Mjesnog odbora Maksimir, Barutanski breg 5
Vrijednost projekta
48.603,44 kn
Završetak radova
25.03.2021.