Maksimir
Maksimir

Dječja igrališta i zelene površine

II. faza stručnog nadzora nad održavanjem dječjih igrališta i zelenih površina na području Gradske četvrti Maksimir
  • Gradska četvrt: Maksimir
II. faza stručnog nadzora nad održavanjem dječjih igrališta i zelenih površina na području Gradske četvrti Maksimir
Plan komunalnih aktivnosti
Dječja igrališta i zelene površine
Lokacija / objekt
Područje Gradske četvrti Maksimir
Vrijednost projekta
3.500,00 kn
Završetak radova