Brezovica
Brezovica

Drugi javni objekti i površine

Dodatni radovi na uređenju i sanaciji ograde kod objekta Osnovne škole "Brezovica"
  • Gradska četvrt: Brezovica
  • Mjesni odbor: Brezovica
Dodatni radovi na uređenju i sanaciji ograde kod objekta Osnovne škole "Brezovica"
Plan komunalnih aktivnosti
Drugi javni objekti i površine
Lokacija / objekt
Osnovna škola
Vrijednost projekta
19.995,00 kn
Završetak radova
13.12.2020.