Trnje
Trnje

Asfaltiranje nogostupa u Ulici grada Vukovara 222-224
  • Gradska četvrt: Trnje
  • Mjesni odbor: Marin Držić
Uređenje nogostupa Ulica grada Vukovara 222-224
Plan komunalnih aktivnosti
Lokacija / objekt
Ul. grada Vukovara 222-224
Vrijednost projekta
70.000,00 kn
Završetak radova