Donja Dubrava
Donja Dubrava

asfaltiranje

asfaltiranje kolnika
  • Gradska četvrt: Donja Dubrava
  • Mjesni odbor: Trnava
Asfaltiranje kolnika ulice Trnovičkiput
Plan komunalnih aktivnosti
asfaltiranje
Lokacija / objekt
Trnovički put
Vrijednost projekta
160.506,85 kn
Završetak radova