Donja Dubrava
Donja Dubrava

asfaltiranje

asfaltiranje kolnika
  • Gradska četvrt: Donja Dubrava
  • Mjesni odbor: Trnava
Asfaltiranje kolnika ulice MArtinovski put
Plan komunalnih aktivnosti
asfaltiranje
Lokacija / objekt
Martinovski put
Vrijednost projekta
133.216,05 kn
Završetak radova