Aktivnosti Grada Zagreba

Plan komunalnih aktivnostiLokacija / objektVrijednostStatusOPIS
Krajobrazno uređivanjeAvenija Marina Držića 77b, zelena površina13.364,00 knu pripremiDETALJNO
Krajobrazno uređivanjeAvenija Marina Držića 73b, zelena površina13.364,00 knu pripremiDETALJNO
Krajobrazno uređivanjeŠetnica iza Ulice Otona Župančiča 71A12.660,00 knu pripremiDETALJNO
Postava zaštitnih klamerica, 2 kom Avenija Marina Držića 71, ispred ulaza1.778,00 knu pripremiDETALJNO
Postava parkovne opreme Šetnica između ulica Janka Polić Kamova i Marije Jurić Zagorke5.122,00 knu pripremiDETALJNO
Premještanje klupa za odmor i sadnja stabalaIvanjorečka cesta od kbr. 72 do 38, duž šetnice29.012,00 knu pripremiDETALJNO
Postava parkovne opreme SRC Folka12.297,00 knu pripremiDETALJNO
Premještanje parkovne opreme (stolova i klupa) Milke Trnine 6-10, ispred zgrade1.780,00 knu pripremiDETALJNO
Postava parkovne opreme Ulica Milana Sachsa, zelena površina sa sjeverne strane DV Milana Sachsa5.582,00 knu pripremiDETALJNO
Rekonstrukcija igralištaJoze Laurenčića - Dubravka Dujšina, nasuprot škole, dječje igralište475.599,00 knu pripremiDETALJNO
Zamjena golovaSRC Folka, nogometno igralište11.900,00 knu pripremiDETALJNO
Postava oglasnog panoaRaskrižje Ivanićgradske i Leprovičke ulice5.800,00 knu pripremiDETALJNO
Uređivanje DV Duga, I. Ferenščica 90, dječje igralište, jaslički dio187.931,00 knu pripremiDETALJNO
Uređivanje DV Duga, I. Ferenščica 90, dječje igralište, vrtićki dio465.431,00 knu pripremiDETALJNO
Krajobrazno uređivanjeIvanićgradska ulica 73, parkovna površina, plato i atrij172.908,00 knu pripremiDETALJNO
Opremanje parkovnom opremomČavićeva ulica (tramvajska stanica), zelena površina 2.461,00 knu pripremiDETALJNO
Opremanje parkovnom opremomGetaldićeva ulica, kod kbr. 54 (tramvajska stanica), zelena površina 2.461,00 knu pripremiDETALJNO
Opremanje parkovnom opremomIvanićgradska ulica, kod kbr. 54 (tramvajska stanica), zelena površina 5.122,00 knDETALJNO
Opremanje parkovnom opremomI. Ferenščica, uz stazu prema tramvajskoj postaji, zelena površina 5.122,00 knu pripremiDETALJNO
Uređivanje okoliša Ugao I. Stare Peščenice (istok) i Ulice Charlesa Darwina (jug), okoliš dječjeg igrališta108.650,00 knu pripremiDETALJNO