aktivnosti grada zagreba

Kliknite četvrt na interaktivnoj karti

aktivnosti grada zagreba

Odaberite četvrt:

Aktivnosti Grada Zagreba

Plan komunalnih aktivnostiLokacija / objektVrijednostStatusOPIS
Asfaltiranje kolnikaFruščinje-provedenoDETALJNO
Asfaltiranje kolnikaMarkuševečka Trnava-provedenoDETALJNO
Asfaltiranje kolnika i zacjevljenje jarakaUlica Marije Sniježne-provedenoDETALJNO
Asfaltiranje parkiralištaMeđašna ulica168.340,50 knprovedenoDETALJNO
Asfaltiranje kolnikaKljučarići259.296,95 knprovedenoDETALJNO
Asfaltiranje kolnikaMarkuševečka Dubrava-provedenoDETALJNO
Asfaltiranje kolnikaLoborinci108.165,50 knprovedenoDETALJNO
Asfaltiranje kolnika i postava betonskih kanalica (rigola)Šušnjevec222.710,02 knprovedenoDETALJNO
Asfaltiranje kolnika Ulica Ferde Livadića-u tijekuDETALJNO
Asfaltiranje kolnikaKesten brijeg-provedenoDETALJNO
Asfaltiranje javnoprometne površine i zamjena betonskih kanalica (rigola)Trg Otokara Keršovanija kbr. 13-1781.135,92 knprovedenoDETALJNO
Asfaltiranje nogostupaUlica Aleksandra Hondla109.013,30 knprovedenoDETALJNO
Asfaltiranje Petrovaradinske Petrovaradinska605.049,89 knprovedenoDETALJNO
uređenje ulicePosedarska ulice-provedenoDETALJNO
uređenje uliceulica Dupci132.933,20 knprovedenoDETALJNO
Najam kemijskih toaletnih kabina za potrebe građana stradalih u potresu na području Gradskih četvrti Gornja Dubrava i Podsljeme - II. fazaGradske četvrti Gornja Dubrava i Podsljeme16.020,00 knu tijekuDETALJNO
Najam kemijskih toaletnih kabina za potrebe građana stradalih u potresu na području Gradskih četvrti Maksimir, Gornja Dubrava, Podsljeme i Sesvete - II. fazaGradske četvrti Maksimir, Gornja Dubrava, Podsljeme i Sesvete18.690,00 knu tijekuDETALJNO
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređivanje prometnice sa nogostupom na Karlovačkoj cestiKarlovačka cesta od ulice Palijaši19.300,00 knu tijekuDETALJNO
Radovi na uređivanju objekta Nogometnog kluba "Omladinac"Objekt Nogometnog kluba "Omladinac", Hrastina 3240.000,00 knu pripremiDETALJNO
Izrada projektne dokumetnacije za uređivanje objekta dvorišne zgrade u Ilici 421 na području Gradske četvrti Podsused-VrapčeObjekt Mjesnog odbora Vrapče-centar, Ilica 42135.000,00 knu pripremiDETALJNO