Prostori mjesne samouprave
Mjesna samouprava

Prostori mjesne samouprave

Zaključkom o prostorima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/17, 1/18, 3/19, 13/19, 14/19, 18/19, 11/20) gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je objekte, odnosno prostore za potrebe mjesne samouprave i način davanja tih prostora na povremeno korištenje političkim strankama, udrugama građana, fizičkim osobama i drugim subjektima civilnog društva.

Mjesnoj samoupravi namijenjeno je 47.980,64 m2 prostora na, ukupno, 225 lokacije u svih 17 gradskih četvrti. Pretežito se radi o prostorima nekadašnjih mjesnih zajednica, ali i o znatnom broju sagrađenih i uređenih tijekom zadnjih dvadesetak godina.

Zahtjev za povremeno korištenje određenog prostora mjesne samouprave, koji obavezno sadrži naziv, odnosno ime i prezime podnositelja, termin korištenja prostora i vrstu djelatnosti koju podnositelj želi obavljati u prostoru, podnosi se Gradskom uredu za mjesnu samoupravu u sjedištu gradske četvrti na području koje se taj prostor nalazi. O zahtjevu odlučuje nadležno vijeće mjesnog odbora u suradnji s nadležnim vijećem gradske četvrti, a odobrenje za korištenje izdaje Gradski ured za mjesnu samoupravu. Korištenje prostora može se odobriti na rok do jedne godine.

Prilikom davanja prostora mjesne samouprave na korištenje prednost imaju političke stranke i nezavisne liste te uredno registrirane udruge građana koje djeluju na području Grada Zagreba. Kad je riječ o udrugama, prednost pritom imaju one koje djeluju na području gradske četvrti, odnosno mjesnog odbora u kojem žele koristiti prostor, imaju više članova, imaju veći broj volontera i ostvaruju značajnije rezultate. Ovi korisnici mogu u prostorima mjesne samouprave svoje uobičajene djelatnosti obavljati bez plaćanja naknade.

Prostori mjesne samouprave mogu se davati na povremeno korištenje i korisnicima koji svoju djelatnost obavljaju uz naplatu. U tom se slučaju za korištenje prostora naplaćuje naknada iznos koje ovisi o zoni u kojoj se prostor nalazi, veličini prostora i trajanju korištenja. Naknada se uplaćuje na račun Proračuna Grada Zagreba, a utvrđuje se prema mjerilima utvrđenim Zaključkom o prostorima mjesne samouprave.