Prezentacija
Mjesna samouprava

Prezentacija "Mjesna samouprava u Gradu Zagrebu"

Prezentacija „Mjesna samouprava u Gradu Zagrebu“ predstavljena je članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora po  gradskim četvrtima u razdoblju od 2. do 12. listopada 2017. Članovi vijeća su nakon održane prezentacije mogli postavljati pitanja čelnicima Gradskog ureda za mjesnu samoupravu te predstavnicima podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o. Glavni cilj prezentacije je bio upoznavanje članova vijeća na početku mandata sa djelokrugom i načinom rada tijela mjesne samouprave u Gradu Zagrebu.

Iz sadržaja prezentacije treba istaknuti da je Gradska skupština Grada Zagreba mjesnoj samoupravi, od 1. siječnja 2017., u nadležnost prepustila održavanje komunalne infrastrukture, čime su znatno povećana sredstva mjesnoj samoupravi. Vijeća mjesnih odbora direktno odlučuju, putem planova malih komunalnih akcija, o uređivanju komunalne infrastrukture na svom području te o korištenju prostora mjesnih odbora.  Premda su naknade za članove vijeća od ovog mandata povećane, a za članove vijeća mjesnih odbora u znatnom postotku, dobivanje naknade u punom iznosu je uvjetovano prisustvovanjem na barem jednoj održanoj sjednici tijekom mjeseca. Članovima vijeća je istaknuto da se komunikacija između tijela mjesne samouprave i gradskih tijela, gradskih upravnih tijela te Gradskog ureda za mjesnu samoupravu odvija preko sjedišta gradske četvrti, odnosno predsjednika vijeća gradske četvrti.

Prezentacija