Koordinacija gradske četvrti

Predsjednici vijeća mjesnih odbora i predsjednik vijeća gradske četvrti čine koordinaciju gradske četvrti.

Na čelu je koordinacije predsjednik vijeća gradske četvrti.

Koordinacija raspravlja o pitanjima važnim za mjesne odbore i gradsku četvrt.
Predsjednik vijeća gradske četvrti saziva sjednice koordinacije gradske četvrti redovito prije održavanja sjednice vijeća gradske četvrti, a najmanje jedanput mjesečno.