Granice područja i sjedišta mjesnih odbora
Mjesna samouprava

Granice područja i sjedišta mjesnih odbora

 Odluka o osnivanju mjesnih odbora (7/09, 12/10, 4/13 5/1728/20 4/21 5/21)